سلام ، دیشت داشتم دندونهای خانم گلم را چک می کردم دیدم دومی هم بله داره خود نمایی می کنهو یک هفته مونده که ده ماهگی را به سلامتی تمام کنه که دومین دندون هم در اومد خلاصه کلی شیطونک بازی در می آره با چنان سرعتی چها ردست و پا فرار می کنه که مثل برق و میگه فقط بذارید من توی اتاق چهار دست و پا برم خلاصه بخاطر خانمی دکوراسیون خانه بهم ریخته همه چیز از روی میز برداشته شده میز وسط پذیرایی جمع شده خلاصه بخاطر خانم گلمون همه چیزو بهم زدیم .الان خانمی مبلو میگیره بلند می شه و دور مبل راه می ریره البته مرسده خانم انگار کفش پاشنه بلند پوشیده باشه فقط سر انگشتهای پاشو زمین می زاره و راه می ره خلاصه عالمی داریم با خانم گل.فعلاً