من فیروزه هستم و فرشته کوچولوی من هم مرسده است البته مرسده الان ۴ ماه و ۱۱ روزش است و امروز این وبلاگو باز کردم به همین خاطر شمه ای از گذشته ۴ ماهه فرشته کوچولو را بازبینی می کنم . فرشته کوچولو در سوم دی هشتاد و پنج روز یکشنبه ساعت ۳۰/۸ صبح چشمهایش را به این دنیا باز کرد      این عکس اولین روزش توی بیمارستان است. وزنش ۸۵۰/۲و قد ۵۰ سانت.